Wil je het een keer proberen?

Wil je het een keer proberen?

Je kunt vrijblijvend een middag komen kijken, en als het je wat lijkt kun je daarna besluiten om de cursus te volgen.

Let op! onze vereniging hanteert een minimumleeftijd van 12 jaar.

Cursus handboogschieten

Alvorens lid te kunnen worden van onze vereniging stellen wij een 10-weekse cursus verplicht (een uitzondering geldt voor schutters die reeds de basistechniek van het boogschieten beheersen). Als cursist kun je gedurende deze periode van tien weken gebruik maken van het materiaal van de vereniging. Je krijgt dan instructie in de basistechnieken van het handboogschieten. Na de cursus kun je ervoor kiezen om om lid te worden, of te stoppen. Voor cursisten vinden instructielessen plaats op zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Materiaal zal door de vereniging ter beschikking gesteld worden. De kostenbijdrage voor de cursus bedraagt tot 18 jaar € 50,- voor de genoemde periode. Personen van 18 jaar of ouder betalen voor de periode van 10 weken € 100,-. 

Cursistenstop

Wegens overweldigende belangstelling zijn de cursussen tot en met januari 2019 volgeboekt. De eerstvolgende cursusplekken zijn beschikbaar in april 2019.

Op 1 januari 2019 zullen wij de inschrijving voor die cursus openstellen door middel van een inschrijfformulier op deze pagina. Daarbij zullen wij cursusplaatsen toekennen op volgorde van inschrijving.