Cursus handboogschieten

Cursus handboogschieten

Introductieles 

Je kunt bij ons vrijblijvend een introductieles aanvragen. Dit kan in overleg op zaterdag om 13:00 en duurt in totaal ongeveer 30-45 minuten. Hierbij krijg je uitleg over onze vereniging en een korte introductie in het boogschieten. Daarna kun je besluiten of je de cursus wil volgen voor een uitgebreide kennismaking met de handboogsport. 

Cursus handboogschieten

Alvorens lid te kunnen worden van onze vereniging stellen wij een 10-weekse cursus verplicht (een uitzondering geldt voor schutters die reeds de basistechniek van het boogschieten beheersen, dit ter beoordeling aan onze trainers). Als cursist kun je gedurende deze periode van tien weken gebruik maken van het materiaal van de vereniging. Je krijgt dan instructie in de basistechnieken van het handboogschieten. Na de cursus kun je ervoor kiezen om om lid te worden, of te stoppen. Voor cursisten vinden instructielessen plaats op zaterdag van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Materiaal zal door de vereniging ter beschikking gesteld worden. De kostenbijdrage voor de cursus bedraagt tot 18 jaar € 50,- voor de genoemde periode. Personen van 18 jaar of ouder betalen voor de periode van 10 weken € 100,-. 

Cursus 2021

De volgende cursus zal onder voorbehoud van de corona maatregelen hopelijk georganiseerd worden in juni 2021. Vanwege voldoende aanmeldingen is de inschrijving hiervoor inmiddels gesloten.

Let op: Wij hanteren een minimumleeftijd van 12 jaar.