Wil je het eens proberen?

Wil je het eens proberen?

Je kunt vrijblijvend een middag komen kijken, en als het je wat lijkt kun je daarna besluiten om de cursus te volgen.

Let op! onze vereniging hanteert een minimumleeftijd van 12 jaar.

Cursus handboogschieten

Alvorens lid te kunnen worden van onze vereniging stellen wij een 10-weekse cursus verplicht (een uitzondering geldt voor schutters die reeds de basistechniek van het boogschieten beheersen). Als cursist kun je gedurende deze periode van tien weken gebruik maken van het materiaal van de vereniging. Je krijgt dan instructie in de basistechnieken van het handboogschieten. Na de periode van ongeveer tien weken kun je ervoor kiezen om om lid te worden, of te stoppen. Voor cursisten vinden instructielessen plaats op zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Interesse? Vul onderstaand formulier in, of mail het secretariaat (secretariaat@hbvstaddijk.nl).

Let op: In verband met overweldigende belangstelling, hanteren wij op dit moment helaas een wachtlijst. Hierdoor zijn de eerstvolgende plekken pas beschikbaar in 2019. 


Aanvraagformulier 10-weekse cursus

Met dit formulier vraag je deelname aan de cursus aan. Na acceptatie door Handboogvereniging Staddijk word je ingepland in een cursusgroep. Daarin krijg je gedurende 10 weken op zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur instructie in de basisbeginselen van de handboogsport.

Materiaal zal door de vereniging ter beschikking gesteld worden. De kostenbijdrage voor de cursus bedraagt tot 18 jaar € 50,- voor de genoemde periode. Personen van 18 jaar of ouder betalen voor de periode van 10 weken € 100,-. 

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade. Echter dienen leden en cursisten zich tegen aansprakelijkheid verzekerd te hebben als zij gebruik maken van de accommodatie van de vereniging.

Na acceptatie wordt een overeenkomst ter ondertekening toegestuurd aan het opgegeven mailadres. Deze dient door de cursist zelf, of, in geval van minderjarigheid, door een ouder of voogd ondertekend te worden, en afgegeven te worden op de eerste bijeenkomst. Je kunt het formulier ook gescand en via mail terugsturen aan aan het secretariaat.