Formulieren

Formulieren

Toestemmingsverklaring publiceren gegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking hebben wij je toestemming nodig om gegevens over jou te publiceren. Dit betreft 3 soorten gegevens: uitslagen wedstrijden, en foto’s op de website; en de ledenlijst. Om te publiceren hebben we een door jouzelf (als je 16 jaar of ouder bent) of door je ouder/voogd ondertekende toestemmingsverklaring nodig.

Je kunt voor elk onderdeel zelf beslissen of je wel of geen toestemming verleent. Wij zullen die beslissing respecteren en geen gegevens over jou publiceren waarvoor je geen toestemming hebt gegeven.

Tot slot kun je altijd je toestemming intrekken. Geef dat door met een mail aan info@hbvstaddijk.nl.

Voor leden jonger dan 16 jaar

Leden die nog geen 16 jaar zijn, kunnen alléén door het uitprinten en laten ondertekenen toestemming verlenen, aangezien wij verplicht zijn te beschikken over toestemming van je ouder/voogd. Download onderstaand formulier:

HBV Staddijk toestemmingsverklaring-avg-versie-mei-2018 voor leden club.

Vul het in en laat het ondertekenen door je ouder/voogd. Geef  het af bij de secretaris of scan het en mail het naar info@hbvstaddijk.nl.

Voor leden van 16 jaar of ouder

Vul onderstaand webformulier in.

Vul hier je voornaam en achternaam in.
Vul hier je E-mail-adres in.
Vul hier je geboortedatum in (dag/maand/jaar)
Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag je zelf toestemming verlenen. Ben je jonger dan 16 jaar dan moet je ouder of voogd toestemming verlenen. Volg de procedure onder het kopje "Leden jonger dan 16 jaar"
Vul hier de datum van invullen van de verklaring in (dag/maand/jaar)
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken door het opnieuw invullen van deze verklaring en het uitvinken van één of meerdere opties.